hovedside   |  om oss  |  kontaktinfo  |  kurs  |  bedriftsinterne kurs  | 

 

Truck Consult

Kvalitet på opplæringen

Truck Consult er opptatt av kvalitet på opplæringen. Alle instruktørene i Truck Consult har lang erfaring som instruktører.
Dette gir deg som kunde trygghet i at truckførere utdannet av Truck Consult får de riktige holdningene til sikkerhet for seg selv, kolleger, gods og omgivelser.

 

Alle kurs hos Truck Consult avholdes etter myndighetenes godkjente fagplaner i forhold til sertifisert kursopplæring.

Truck Consult er medlem av Noorsi

OCS 2007